NOTICE ERROR ON OBS WHEN I RECORDING!

TXA_VLOG

New Member
### Thông tin hệ điều hành

cửa sổ 11

### Hệ điều hành khác

_Không phản hồi_

### Phiên bản OBS Studio

29.1.3

### Phiên bản OBS Studio (Khác)

_Không phản hồi_

### URL nhật ký OBS Studio


### URL nhật ký sự cố của OBS Studio

_Không phản hồi_

### Hành vi dự kiến

**Tôi muốn ghi lại màn hình trình duyệt trên OBS Studio phiên bản 29.1.3**

### Hành vi hiện tại

Khi tôi nhấp vào Bắt đầu ghi, nó hiển thị thông báo lỗi:

---------------------------
Không thể bắt đầu quay video
---------------------------
Không thể ghi đầu ra. Vui lòng kiểm tra các tệp nhật ký để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: nếu bạn đang sử dụng bộ mã hóa NVENC hoặc AMD, bạn phải cập nhật GPU lên phiên bản mới nhất.
---------------------------
Đồng ý
---------------------------
1687924090853.png### Các bước để sao chép

**1. Nhấp vào Biểu tượng obs studion trên màn hình của tôi
2. Cấu hình phần mềm ghi âm
3. Nhấp vào Bắt đầu ghi
...**


### Còn gì chúng tôi nên biết nữa không?

_Không phản hồi_
 
Top