Problem z Dodawaniem Urządzenia Audio i Mikrofonu w nowych scenach | Problem with Adding Audio Device and Mic in new scenes

jugo499

New Member
Witam. Mam problem z ustawieniem OBS. Gdy tworzę nową scenę automatycznie w mikserze dźwięku podstawia mi się Urządzenie Audio i Mikrofon choć ich nie dodałem do tej sceny. Jest to problematyczne gdyż chciał bym utworzyć scenę zaraz wracam na której nie będzie słychać dźwięków z systemu oraz z mikrofonu.
Każda nowo utworzona scena ma od razu Urządzenie Audio i Mikrofon. Jak to zmienić?

Hello. I have a problem with the OBS setup. When I create a new scene, I use the Audio Device and the Microphone in the sound mixer, although I have not added them to this scene. This is problematic because I would like to create a scene in which I will not be able to hear sounds from the system and the microphone.
Each newly created scene immediately has an Audio Device and a Microphone. How to change it?
1.png
 
Top